Piteras.pl Strona główna

0

Luka w Windows 10 pozwoliAi??a hakerom otwieraAi?? zAi??oAi??liwe strony nawet wtedy, gdy komputer byAi?? zablokowany!

Izraelscy badacze Tal Beai??i??ery i Amichai Shulman odkryli sposA?b uA?ycia poleceAi?? gAi??osowych tak, aby zablokowany komputer z zainstalowanym systemem Windows 10 umoA?liwiAi?? odwiedzanie rA?A?nych witryn. DziAi??ki temu hakerzy mogAi?? za pomocAi?? tej luki instalowaAi?? na naszym komputerze zAi??oAi??liwe oprogramowanie! Luka w asystencie gAi??osowym...

0

CyberprzestAi??pcy wykazujAi?? rosnAi??ce zainteresowanie organizacjami rzAi??dowymi, rA?wnieA? polskimi.

Niemieckie sAi??uA?by bezpieczeAi??stwa poinformowaAi??y, iA? wykryAi??y w grudniu wAi??amanie do sieci administracji federalnej. WedAi??ug agencji DPA cyberatak jest dzieAi??em rosyjskiej grupy hakerA?w APT28, a proces infiltracji mA?gAi?? trwaAi?? nawet rok. To jeden z coraz czAi??Ai??ciej pojawiajAi??cych siAi?? atakA?w na instytucje rzAi??dowe rA?wnych paAi??stw....

0

UwaA?aj na symbol Unicode, ktA?ry niszczy sprzAi??t Apple!

Posiadacze urzAi??dzeAi?? Apple takich jak iPhone, iPad, Mac czy Watch powinni uwaA?aAi?? na specjalny symbol Unicode, ktA?ry reprezentujAi?? literAi?? z poAi??udniowoindyjskiego jAi??zyka telegu. Pojawienie siAi?? symbolu na smartfonie powoduje awariAi?? aplikacji wiadomoAi??ci.   Ai??art, ktA?ry moA?e sprawiAi?? wiele problemA?w BAi??Ai??d, ktA?ry wykorzystany zostaAi??...

0

Instytucje rzAi??dowe stawiajAi?? na chmurAi?? i cyberbezpieczeAi??stwo

Gartner informuje, iA? dyrektorzy ds. informatyki wAi?? organizacjach rzAi??dowych planujAi?? inwestycje w trzech obszarach: usAi??ugach chmurowych, cyberbezpieczeAi??stwie i analizie wielkich zbiorA?w danych. Ai?? Dyrektorzy ds. Informatyki zdajAi?? sobie sprawAi??, iA? organizacje rzAi??dowe, podobnie jak przedsiAi??biorstwa, zmierzajAi?? w kierunku transformacji cyfrowej. Badania przeprowadzone przez...