Creative Live! Cam IP SmartHD – kamera jako komunikator i monitoring do szerokich zastosowań zdobywa rynek

Zobacz też...